Logo
Topimgtitle2_ru
en ro ru

Автор: Kalberer Petrica
2015-02-11 07:53:34 UTC

Evr 13:3

Aduceţi-vă* aminte de cei ce sînt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii cari şi voi sînteţi în trup.          -  LUCRAREA DIN PENITENCIARE ESTE O LUCRARE CARE ÎMPLINEȘTE MATEI 25-VDC  „Cînd* va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.Mt 25:32  Toate neamurile vor* fi adunate înaintea Lui. El** îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capreMt 25:33

  şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui.

Mt 25:34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: «Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi* Împărăţia, care** v’a fost pregătită dela întemeierea lumii.

Mt 25:35

VDC  Căci* am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin**, şi M’aţi primit;Mt 25:36am fost gol*, şi M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în** temniţă, şi aţi venit pe la Mine.Mt 25:37Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: «Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut,Mt 25:38

  Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?

Mt 25:39Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?»

Mt 25:40

VDC  Drept răspuns, Împăratul le va zice: «Adevărat vă spun că, oridecîteori* aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.»

Mt 25:41

VDC  Apoi va zice celor dela stînga Lui: «Duceţi-vă* dela Mine, blestemaţilor, în** focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului†şi îngerilor lui

Mt 25:42Căci am fost flămînd, şi nu Mi-aţi dat să mănînc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;

Mt 25:43am fost străin, şi nu M’aţi primit; am fost gol, şi nu M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n’aţi venit pela Mine.»

Mt 25:44Atunci Îi vor răspunde şi ei: «Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?»

Mt 25:45Şi El, drept răspuns, le va zice: «Adevărat vă spun că, oridecîteori* n’aţi făcut aceste lucruri unuia dintr’aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.»

Mt 25:46Şi aceştia vor* merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.“

Назад

Регистрация на сайте

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте вам необходимо стать студентом нашего института. Для этого выберите ближайший институт в котором вы желаете обучаться и зарегистрируйтесь для прохождения сессии. В этом вам поможет обучающее видео "Регистрация нового пользователя". Остальные сведения относительно регистрации и обучении в институте вы сможете получить у преподавателя на сессии.
Более подробную информацию о нашей организации и об институте  вы можете получить прочитав раздел "О нас".Видео уроки

_2018-10-19_23
2-е Петра, введение
2018-10-19 19:48:19 UTC
_1
Презентация курс Откровение, часть 1
2015-08-12 07:19:57 UTC

Комментарий: 1
Img_1878
Презентация курса по 2е Тимофею
2015-08-12 07:15:28 UTC

Комментарий: 1
Bisi_fundal_transparent
Презентация БСИ
2015-08-12 07:11:04 UTC

Комментарий: 1
Vasile_studiu2
2 Ioan: Autorul și Destinatarii - Vasile Filat
2012-01-08 21:58:20 UTC

Комментарий: 1
_to_save_a_life_2009_080088_18-17-52_
Спасти жизнь / To Save a Life (2009)
2011-05-17 14:18:17 UTC

Комментарий: 3
_2010-12-18_16
Если вы забыли пароль
2010-12-18 14:09:07 UTC

Комментарий: 1

© 2020 Евразийские институты изучения Библии " Служение Наставлением "
Разработка сайта: febian.it