Logo
Topimgtitle2_ro
en ro ru

Manualul EFNL (cartea 1)

Categoria: Alte cărţi

imageManualul EFNL- Book 1 este rodul muncii unei echipe profesioniste și pasionate de a transmite mesajul Evangheliei prin engleză.  La îndrumarea domnului Vasile Filat, fondatorului Asociației Engleza pentru o Viață Noua, încă în anul 2000 a început lucrul asupra acestui manual. „EFNL- Book 1" este materializarea unei viziuni, dar și împlinirea unei nevoi în domeniul lingvistic al spațiului evanghelic, atunci cînd manuale de acest fel practic nu existau. 


Acest manual își propune mai multe scopuri pentru fiecare care este hotărît să-l folosească în studierea limbii engleze.  Mai întîi, orice începător-apoi intermediar- va parcurge și acumula cunoștințe temeinice în toate aspectele esențiale ale limbii engleze precum: pronunţie, gramatică, vocabular, comunicare și traducere. 


În al doilea rind, manualul prezintă aproape în întregime viața, caracterul și lucrarea lui Isus Hristos, preluată din Evanghelia după Ioan din Biblie. Autorii manualului consideră că această Evanghelie prezintă integral și explicit pe Isus Hristos ca Salvator personal, care oferă viață veșnică tuturor celor ce cred în El. Or, cunoașterea personală a lui Hristos este esențială pentru transformarea vieții fiecărui om. Din punct de vedere al vocabularului englez, această Evanghelie conține circa 250 de cuvinte uzuale necesare pentru o comunicare de bază.


Un alt aspect prin care acest manual și-a atras multe aprecieri este structura lui. Manualul conține 25 lecții divizate în două compartimente distincte.


Mai întîi vorbim despre primele 10 lecții care au o structură similară și sînt destinate ciclului începător. Fiecare lecție începe cu prezentarea scopului, ceea ce îl determină pe student să lucreze organizat. Literele și pronunțarea lor sunt introduse foarte clar atît grafic cît și structural, urmate de suficiente exerciții pentru practicarea unei pronunțări corecte. Este foarte important de specificat faptul că autorii manualului au acordat o treime din conținutul manualului anume aspectului fonetic britanic, pentru a pune bazele pronunției corecte. 


În același compartiment sunt prezentate toate temele gramaticale necesare pentru student la alcătuirea unui text simplu și coerent. S-a urmărit principiul analogiei cu limba maternă, începând cu cel mai simplu aspect gramatical (pronumele personal), apoi trecînd treptat la timpurile verbale, precum și antrenarea tututor tipurilor de întrebări în engleză. Practicarea aspectului gramatical este efectuată prin exerciții suficiente și exhaustive.


Deși este doar treapta începătoare, în primele 10 lecții fiecare student este angajat în comunicare chiar din prima lecție. Este bine cunoscut faptul ca anume aspectul comunicării înt-o limbă nouă prezintă cel mai dificil obstacol pentru studenți. Vocabularul învățat este combinat treptat și cu iscusință în dialoguri, de la început scurte, apoi mai complexe, încurajînd astfel comunicarea la acest nivel.


Începînd cu lecția 11, manualul prezintă o structură diferită. Fiecare lecție sau modul este divizat în alte 3 părți componente. 


Partea A din lecție conține un pasaj sau un capitol întreg din Evanghelia după Ioan, fragmentele fiind prezentate în ordine cronologică. Cea mai mare atenție în această parte a lecției se atrage anume textului biblic, folosind amplu metoda de studiu biblic inductiv integrată în exerciții. De asemenea, la această etapă se face o trecere în revistă a sunetelor și îmbinărilor de litere învățate deja, prin integrarea sunetului mai întîi în cuvînt, apoi într-o îmbinare de cuvinte și apoi într-un enunț.


Partea B vizează studierea în aprofunzime a temelor gramaticale, acoperind toate timpurile verbale, concordanța timpurilor, topica cuvintelor în propoziție etc. O parte din exerciții sunt menite să verifice cunoștințele gramaticale acumulate la lecțiile precedente, astfel asigurînd un proces continuu. 


Partea C a lecției are în vizor dezvoltarea comunicării prin introducerea unui subiect social, care este într-un fel sau altul legat de textul biblic din Partea A. Aici găsim un alt text cu un vocabular bogat și divers, o serie de exerciții pentru dezvoltarea capacităților comunicative individuale sau în grup.


În partea finală a manualului sunt prezentate un șir de exerciții de recapitulare și alte texte din Evanghelia după Ioan care nu au fost incluse în lecții, dar care sunt pentru studiere individuală.


Acest manual este recomandat pentru studierea limbii engleze atît în ciclul gimnazial cît și cel liceal, în cadrul cursurilor de engleză, cît și în cluburi de engleză organizate în biserici. Aș vrea să mai menționez faptul, că folosirea acestui manual de engleză s-a dovedit a fi foarte efectivă prin multitudinea studenților care au învățat engleza în Moldova cît și dincolo de hotarele ei. 

Înapoi

Pentru procurarea materialelor de studiu, contactați: Xx

Despre inregistrare pe site

Pentru a vă putea înregistra pe site, trebuie să deveniți student al institutului nostru. Pentru aceasta, alegeți cel mai apropiat institut unde ați dori să studiați și înregistrați-vă pentru a participa la următoarea sesiune. Pentru a înțelege mai bine procesul de înregistrare, vă invităm să urmăriți video: "Înregistrarea unui vizitator nou". Alte date cu privire la înregistrarea și studierea în cadrul institutului le veți obține de la profesorii ce vor preda sesiunile. Pentru afla o informație mai detaliată despre organizația noastră și despre institut citiți rubrica "Despre noi".Video tutoriale

_2018-10-19_23
2-е Петра, введение
2018-10-19 19:48:19 UTC
Img_1878
Презентация курса по 2е Тимофею
2015-08-12 07:15:28 UTC

Comentariu: 1
Bisi_fundal_transparent
Презентация БСИ
2015-08-12 07:11:04 UTC

Comentariu: 1
Vasile_studiu2
2 Ioan: Autorul și Destinatarii - Vasile Filat
2012-01-08 21:58:20 UTC

Comentariu: 1
_to_save_a_life_2009_080088_18-17-52_
Спасти жизнь / To Save a Life (2009)
2011-05-17 14:18:17 UTC

Comentariu: 3
_2010-12-18_16
Если вы забыли пароль
2010-12-18 14:09:07 UTC

Comentariu: 1

© 2020 Institutele de Studiu Biblic Inductiv din Eurasia " Precept Ministries "
Realizat de: febian.it